Bölüm Hakkında

Arkeoloji Bölümü, Batı Karadeniz Bölgesi’nin arkeolojik potansiyeli ile orantılı olarak yürütülen arkeolojik çalışmaların azlığı göz önünde bulundurularak 2012 yılında kurulmuş, 2013-2014 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. Esas amacımız uygarlıkların nasıl geliştiklerini ve günümüze kadar geçirdikleri aşamaları bilimsel olarak değerlendirebilen; toplumsal kalkınmanın, tarihsel çevre ve kültür değerlerini koruyarak mümkün olabileceğine inanan, edindiği bilgileri toplumda kültür mirasını koruma bilincini oluşturmak ve geliştirmek için kullanabilen, arkeolojide hızla gelişen yeni bilimsel ve teknolojik yöntemleri uygulayabilen; araştırmacı, gelişmeye açık, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Bunun yanı sıra nihai amacımız, üniversitemizin bağlı olduğu coğrafyanın bölümümüzün yürütmüş olduğu kazı ve yüzey araştırmaları ile bölge arkeolojisinin aydınlanması, kültürel alanda ön plana çıkmasının sağlanmasıdır. Bu amaçlar doğrultusunda hızlı bir yapılanma ile bir araya gelen bölümümüzün akademik kadrosu; eğitim öğretim sürecinin etkin biçimde devamlılığı sağlayan, alanlarında uzman dört öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisinden oluşmaktadır. 2013-2014 yılı ile başlayan süreçte her akademik yıl başlangıcında kırk öğrenci aramıza katılmakta ve bugün itibariyle 143 öğrencimiz bulunmaktadır.

Arkeolog unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, ülkemizde sayısı hızla artan Arkeoloji bölümlerinde lisansüstü eğitimlerini alarak, akademik alanda çalışmak dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak Kültür ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde çeşitli pozisyonlarda, yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler ve İl Kültür Turizm Müdürlükleri’nde ve belediye bünyesinde yer alan Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları’nda (KUDEB) “Arkeolog’’ olarak görev almaktadırlar. Ayrıca özel kuruluşların Kültür ve Turizm ile ilgili birimlerinde, özel müzelerde çalışma olanakları bulabilmektedirler.