İstanbul Kuzey Doğu Marmara Sualtı Araştırmaları

İSTANBUL KUZEY DOĞU MARMARA SUALTI ARAŞTIRMALARI

        Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BİLİR tarafından gerçekleştirilen Kuzey Doğu Marmara Sualtı Araştırmaları kapsamında, İstanbul’un Anadolu Yakası ve Prens Adaları sualtı kültürel mirasının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2016 yılından itibaren düzenli olarak sualtı çalışmaları yapılmıştır.


VORDONİSİ ADASI SUALTI ARAŞTIRMALARI 

        Manastır Kayalıkları olarak da adlandırılan Vordonisi Adası, esasen Prens Adaları’nın bir üyesidir. İlk olarak 787 yılındaki 2. İznik Konsili’nde ismi geçen adadaki manastırın, 1204 yılındaki Latin işgalinden sonra bir daha kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Ada ile ilgili en önemli bilgi ise 886 yılının Eylül’üne aittir. Bizans kroniklerinde Patrik Photios’un Vordonisi’deki Armenianon Manastırı’na sürgün edildiği belirtilmektedir. Patrik Photios’un sürgün manastırına ait(?) kalıntılar hava fotoğrafları ile belgelenmiştir. Batık adada gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında ayrıca mermer bloklar ve çatı kiremitleri de bulunmuştur.