ÇEBYA2021

“Çanakkale-Balıkesir Kıyı Şeridi Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması” (ÇEBYA2021), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri doğrultusunda 21 Haziran 2021 tarihinde başlamıştır. Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Hande Bulut başkanlığındaki çalışmalar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Harun Taşkıran, Prof. Dr. Kadriye Özçelik ve Arş. Gör. Göknur Karahan’ın da yer aldığı bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.  

İlk sezon araştırmaları öncelikle sahil kenarında, kısmen de kaynak lokasyon tespitlerinin yapıldığı biraz daha yüksek rakımlı kesimlerde gerçekleştirilmiştir. Çok sayıdaki buluntu alanında tespit edilen ve gerek sayısal yoğunluk gerek tekno-tipolojik çeşitlilik gösteren buluntu grubu içinde; Alt Paleolitik Dönem’in karakteristik formu olan iki yüzeyli aletlerle birlikte Orta Paleolitik Dönem’e tarihlenebilecek alet ve teknolojik ürünler yer almaktadır. 

Araştırmaların henüz ilk sezonu olmasına rağmen Çanakkale-Balıkesir kıyı şeridinin Paleolitik Çağı’na ilişkin yeni ve yoğun izlere ulaşılmıştır. Yürütülecek olan yeni dönem çalışmaları ile bu izlerin oluşturduğu güzergâh noktalarının/rotanın yanında Midilli Adası ile olan ilişkilerin ortaya çıkartılması da hedeflenmektedir.