Kdz. Ereğli Akheron Nekropolü Kazısı

Alan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.07.1996 tarih ve 4778 sayılı Kararıyla I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiştir. 2013 yılında Akheron Vadisi’nde Ereğli Arkeoloji Müzesi Başkanlığı’nda kazı çalışmaları yapılmıştır. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda lahit ve taş sandık mezarlar bulunmuştur. 1953 yılında Devlet Demir Yolları tarafından hizmete açılıp 2009 yılına kadar aktif bir biçimde kullanılan Ereğli – Kandilli demiryolunun nekropol alanının içinden geçerek mezarlarda büyük tahribata yol açtığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda 2021 yılında Akheron Nekropolü kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan izinler doğrultusunda, Ereğli Arkeoloji Müzesi Başkanlığı’nda ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bilir'in bilimsel koordinatörlüğünde yeniden başlanmıştır.

Zonguldak İli Ereğli İlçesi’nin Süleymanlar Mahallesi 6 ada 2 parselde bulunan Akheron Vadisi’nde 2021 yılı kazı çalışmalarına 17.08.2021 tarihinde başlanmış olup, 23.09.2021 tarihinde kazı çalışmalarının ilk sezonu bitirilmiştir. Yapılan kazı çalışmalarında amphora, taş örgü sandık, taş sandık, lahit ve mezar odası (hipoje) olmak üzere beş tip mezar mimarisi tespit edilmiştir. Kronolojik açıdan en erken mezar (amphora) Klasik Dönem’e, en geç mezar ise Geç Antik Çağ’a tarihlendirilmektedir.