Ortaçağ Arkeolojisi

Eskiçağ’ın Klasik antik kültür ve düşüncesinin son bulmasıyla, Ortaçağ başlamaktadır. Köklü değişimleri beraberinde getiren Ortaçağ’ın zamansal sınırları konusunda farklı değerlendirmeler yapılmakla birlikte, bu çağın Roma İmparatorluğu’nun doğu ve batı olarak ayrıldığı 395 yılıyla başladığı ve İstanbul’un fethi ile 15. yüzyılın ortalarında sonlandığı genel olarak kabul edilmektedir. Akdeniz dünyası içerisinde her dönem ön plana çıkan Anadolu, arkeolojinin diğer anabilim dallarında (Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji) olduğu gibi Ortaçağ Arkeolojisi bakımından da önemli bir coğrafyadır. Ülkemiz, Ortaçağ tarihi, kültür ve sanatının araştırılarak değerlendirilmesi açısından, dolayısıyla da Ortaçağ Arkeolojisinin uygulama alanı bulacağı pek çok örnek sunmaktadır. Bu bağlamda, Ortaçağ kültür izlerinin, eserlerinin bilinmesi zengin kültürel mirasımızın kazanımlarının artarak büyümesini sağlayacaktır.